อาการหมดประจำเดือนวัยทอง สาเหตุและบทบาทของคอลลาเจนในวัยทอง

อาการหมดประจําเดือนวัย

อาการหมดประจําเดือนวัยทอง จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจมากที่สุด ควรดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารเสริมให้มากกว่าเดิม

Continue reading