โรคเบาหวาน คืออะไร | รู้จัก เบาหวาน แบบนี้ สบายไปอีกนาน

โรคเบาหวาน คืออะไร

โรคเบาหวาน คืออะไร รู้จัก เบาหวาน แบบนี้ สบายไปอีกนานโรคเบาหวาน คือ โรคเรื้อรังอันดับต้นๆ ของคนไทย เกิดจากความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนทีชื่อว่า “อินซูลิน”

Continue reading

ไขมันในเส้นเลือดสูง คืออะไร | รู้แล้ว สบายไปอีกนาน

ไขมันในเส้นเลือดสูง คือ

ไขมันในเส้นเลือดสูง คืออะไร รู้แล้ว สบายไปอีกนาน อาการไขมันในเลือดสูง เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งเจ้าไขมันที่สูงนั้นอาจเป็น

Continue reading